3.vieta 

Kuldīgas “Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1.kārta

Kuldīgas novada pašvaldība 

Atjaunotas Kuldīgas vecpilsētas ielas, laukumi un skvēri, kas atrodas ciešā Alekšupītes tuvumā, radot kvalitatīvu dzīves telpu un pievilcīgu teritoriju ekonomiskajai attīstībai un tūristu piesaistei, vienlaikus nodrošinot urbānā kompleksa autentiskā rakstura saglabāšanu, dabas resursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu. Labās prakses paraugs integrētai pieejai ilgtspējīgu pilsētu plānošanai.