3.vieta 

Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem, 1.kārta

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais krusts” 

Projekta mērķis ir Evaņģēlisko kristiešu draudzes “Zilais Krusts” centrā Rīgā un struktūrvienībā Lēdmanē ieviest daudzpakāpju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no cietuma atbrīvotajam pilsonim. Resocializācijas modelis: bezpajumtnieks – sociālās rehabilitācijas programmas dalībnieks – pusceļa mājas – darba tirgus dalībnieks. Veidojot jaunu, daudzpakāpju pakalpojuma ieviešanu institūcijā, tiks noslēgts cikls bijušā ieslodzītā resocializācijai sabiedrībā.