2.vieta

Zemesgrāmatu procesa digitalizācija 

Tiesu administrācija 

Veidojot vienotu un efektīvu zemesgrāmatu elektronisko procesu, valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā papīra formāta dokumentu apstrāde tika nomainīta uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu. Elektroniskais process nodrošina nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību, tādā veidā radot resursu ietaupījumu iesaistītajām institūcijām un samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem.