2.vieta 

Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 

Jēkabpils autobusu parks

Iegādāts videi draudzīgs sabiedriskais transports Jēkabpils pilsētā, kas rada mazāku piesārņojumu videi. Nodrošināti pieejami, kvalitatīvi, droši un vides prasībām atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumi. Papildus nodrošināta ritošā sastāva atjaunošana, infrastruktūras uzlabošana un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizācija ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti.