2.vieta

Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā 

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Ambulatorais centrs “Pārdaugava” ar dienas stacionāru ir izveidots kā modernākais psihiskās veselības ambulatorais centrs Latvijā, nodrošinot mūsdienīgu ārstēšanās procesu ar jaunu multidisciplinārās komandas metodi. Ambulatorajā centrā ir patīkama un droša ārstēšanās vide pacientiem, kas mazina sabiedrībā valdošos aizspriedumus un veicina galveno rīcības virzienu – vesels un darbspējīgs cilvēks.