2.vieta 

Kuldīgas pilsētas dārza kā pievilcīgas tūrisma teritorijas attīstība

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas pilsētas dārza, pils parka kā pilsētbūvnieciskā pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļas infrastruktūras atjaunošana, attīstība un popularizēšana, radījusi jaunu tūrisma produktu un sekmējusi dzīvā muzejakompleksa izveidi, nodrošinot tā kļūšanu par vienu no galvenajiem tūrisma objektiem reģionā.