1.vieta

Meža nozares Komunikācijas tehnoloģijas 

Meža nozares Kompetences centrs Pētījumā radītas inovatīvas metodes, kas neironu tīklu mašīntulkošanas sistēmas ļauj pielāgot nozares specifikai, nodrošinot konsekventu terminoloģijas lietojumu un tulkotā teksta plūdenumu morfoloģiski sarežģītām valodām, kā, piemēram, latviešu valodai. Projektā izveidotās pielāgotās meža nozares mašīntulkošanas sistēmas būtiski pārspēj gan vispārēja lietojuma mašīntulkošanas sistēmas, gan citu mašīntulkošanas pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā Googlesistēmas.