1.vieta 

Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība

Rīgas plānošanas reģionā nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vecākiem, kuriem ir bērns invalīds ar neizārstējamu slimību, un personām, kuras kopj bērnu invalīdu ar neizārstējamu slimību.