1.vieta

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Izbūvējot dabas taku un labiekārtojot apkārtnes teritoriju, kādreizējās pilsētas izgāztuve pārtapusi par skaistu atpūtas vietu brīvā dabā, ko jau ar pirmo tās atklāšanas dienu ir ļoti atzinīgi novērtējuši gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi. Izbūvēta 800 m gara pastaigu taka un koka laipas ar divām skatu platformām ezerā. Dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem un piknika vietām.