REGIOSTARS Latvija 2019

NOLIKUMS

I Mērķis

 • Apbalvot un godināt ES finansētus Kohēzijas politikas projektus, kuros demonstrēta izcilība un jaunas pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai
 • Iedvesmot citus projektu īstenotājus, pievēršot uzmanību pieteiktajiem projektiem komunikācijas aktivitātēs

II Konkursa organizatori

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

III Tematiskā ievirze

Būtiskas jomas ES reģionālās politikas nākotnei:

 1. GUDRĀ IZAUGSME: Digitālo pārmaiņu veicināšana
 2. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME: Zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienošana
 3. IEKĻAUJOŠA IZAUGSME: Cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību
 4. PILSĒTU ATTĪSTĪBA: Pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētu veidošana
 5. GADA AKTUĀLĀ TĒMA: Veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšana

IV Konkursa nosacījumi

 1. Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz REGIOSTARS tiešsaistes platformā www.regiostars.lv ne vēlāk kā līdz 2019. gada 22. maija plkst. 12:00:00 pēc Centrāleiropas laika (CET)
 2. Maksimālais skaits no viena pieteikuma iesniedzēja ir 5 projekti
 3. Pieteikumi attiecināmi uz projektiem, kas saņēmuši ES līdzfinansējumu 2007.-2013. g. un 2014.–2020. g. plānošanas periodos no:
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda
  • Kohēzijas fonda
  • Eiropas Sociālā fonda
  • Interreg IPA-CBC vai Interreg ENI-CBC programmām (pēc 2007. gada 1. janvāra)
 4. Projektam jābūt skaidri attiecināmam uz kādu no piecām 2019. gada kategorijām. Vienu un to pašu projektu nevar iesniegt vairākās kategorijās
 5. Projektam jābūt pilnībā īstenotam
 6. Projekts nedrīkst būt pieteikts Eiropas Komisijas organizētā REGIOSTARS konkursa finālā

V Konkursa kritēriji

 1. Inovatīvas projekta īpašības izvēlētajā apbalvojuma kategorijā. Projekti jādemonstrē jaunas pieejas, jaunas organizatoriskās metodes vai jaunu (vai būtiski) uzlabotu preču vai pakalpojumu izstrāde
 2. Labi projekta rezultāti un ietekme attiecībā uz tā sākotnējiem mērķiem. Projektiem jādemonstrē to ietekme uz attiecīgo tematisko jomu un teritoriju, kā arī jādemonstrē to rezultāti attiecībā pret sākotnēji noteiktajiem mērķiem un izvirzītajām prasībām
 3. Projekta finansiālā stabilitāte. Projektiem jādemonstrē to finansiālā ilgtspēja pēc (sākotnējā) ES finansētā projekta perioda beigām un to nākotne kā patstāvīgām iniciatīvām vai projektiem
 4. Pārnesamība un iespēja atkārtot projektu citos reģionos. Projektam jādemonstrē, ka tas ir labas prakses piemērs plašākā (ES) kontekstā un ka tas iedvesmojis/iedvesmo citus reģionus, piemēram, starpreģionu sadarbībā vai apmaiņā ar citiem projektiem tajā pašā tematiskajā jomā

VI Apbalvošana

Konkursa apbalvošana notiks 29.maijā, LU Akadēmiskā centrā Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3