ES fondu projektu lielā loma Latvijas reģionu attīstībā un pienesums visām tautsaimniecības nozarēm ir nenovērtējams, tāpēc svarīgi ir arī iedvesmot citus ES fondu esošos un potenciālos realizētājus. Šogad REGIOSTARS konkurss tika organizēts pirmo reizi, iedibinot jaunu tradīciju. Konkursa pieteikumi saņemti no visas Latvijas – Rīgas, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas un citām pilsētām un reģioniem.

“Būvēsim savu nākotni šodien” – tā skan moto, kas apvieno visas piecas ES reģionālās politikas nākotnei būtiskās jomas un konkursa REGIOSTARS nominācijas:gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme, pilsētu attīstība un gada temats.

Konkursa REGIOSTARS LATVIJA 2019 laureāti:

GADA AKTUĀLĀ TĒMA: Veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšana

PILSĒTU ATTĪSTĪBA: Pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētu veidošana

ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME: Zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienošana

IEKĻAUJOŠA IZAUGSME: Cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību

GUDRĀ IZAUGSME: Digitālo pārmaiņu veicināšana